Visito

Význam: vídat, vidět ; navštěvovat

Další latinský slovník

Morbus

nemoc ; slabost

Prorsus

přímo, zrovna, právě ; docela, zcela, zhola, jistě ; velmi, tuze ; zkrátka, slovem (po výčtu)

Scampo

(MLLM ani Pražák nic)

Horreo

děsit se, chvět se

Anno incarnati verbi

roku X od Vtělení Slova

Vero

(často výplňkové slovo, která lze přeložit "pak" či zcela vynechat ; viz např. RS 58:19)