Vitis

Význam: réva, vinná réva ; révové listí ; víno ; révovka, révová hůl (odznak centurionů)

Další latinský slovník

Ire contendere

zamířit

Populatio

plenění, pustošení

Paulum

maličko, trochu, v malé vzdálenosti

Inaccessus

nepřístupný ; nedostižný

Stare in suis distinctionibus

trvat na svém, stát na svém

Rursus

opět, znova