Abscindo

Význam: odtrhnout, utrhnout, strhnout ; servat odervat, urvat ; odlučovat, oddělovat ; brát, odnímat ; mařit, ničit

Další latinský slovník

Constituo

stanovit, rozhodnout se

Incontinenti

hned, ihned (MLLM, 264 ; uvádí jen in continenti psáno zvlášť pod continens a tam má tuto informaci ; dohromady Fournier I, )

Depromo

vyjímat ; brát odněkud, čerpat, vybírat

Lacrima

slzy

Expressa licentia in scriptis obtenta

výslovné písemné svolení

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho