Accresco

Význam: přirůstat, vzrůstat, růst, přibývat, zvětšovat se

Další latinský slovník

Egredior

vykročit, vytáhnout

Merus

čistý, nemíšený, neředěný, nesmíšený ; (přen.) čistý, pravý, opravdový ; plný, neomezený ; pouhý, čirý ; samý ("meri principes" samé významné osobnosti)

Defagito

unavit, vysílit, utrmácet

Matara

galská kopí

Uno tempore

v témž čase, zároveň

Confutuo

souložit s kým, zlíhati koho