Accresco

Význam: přirůstat, vzrůstat, růst, přibývat, zvětšovat se

Další latinský slovník

Adumbrare

zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Ecce

hle, hleď, ejhle

Patefacio

otevřít ; činit přístupným, odkrývat, odhalovat, objevovat, ukazovat, vyjevovat, oznamovat, vyjít najevo ; vystavit ; činit schůdným, proklestit

Forma

vlastnost, povaha, duch ; představa, pojem, ideál ; tělo [DZ ; např. DHC 310:26 či Int. Ioh.]

Praevaricatio

porušení povinnosti (úřední n. ve veřejném životě), zpronevěra, nepoctivost, prohřešení

Undeunde

odkudkoliv