Adorulum

Význam: houska

Další latinský slovník

Cellarius

správce sklepa, správce spíže ; sklepmistr, klášterní sklepmistr (sic, to co cellerarius, ale sklepník zde ne)

Rheno

kožešinový oděv, který zakrýval ramena a hruď

Quidam

jakýsi, jistý, nějaký

Conversor

pobývat, zdržovat se ; obcovat s kým, být pospolu s kým ; žít, chovat se ; oddávat se ; stále se otáčet kde

Patrocinium

ochrana, patronát ; hájení, zastupování (na soudě) ; ochrana, záštita, pomoc

Triduum

tři dny