Aliter

Význam: jinak

Další latinský slovník

Gratus

milý, vítaný, žádaný, příjemný

Lenis

pomalý, klidný, tichý, mírný

Dominus Deus

Hospodin Bůh (Gn 2,4-9 atd., mnohokrát)

Scandalizo

pohoršit ; pokořit, ponížit, zahanbit ; svádět, pokoušet ; uvést ve zmatek

De novo

nově (Pražák nenal., novum je novota, v románských jazycích je to znovu, ale albilyon 271:96 nepochybně takto)

Nescius

neznalý, nezkušený