Ante

Význam: na (ante pectum RS 46 aj. je asi spíš na hrudi než před hrudí)

Další latinský slovník

Disperdo

zničit, zkazit, přivést v zkázu, přivést na mizinu ; pištět, vrzat písničku

Infero

ukládat (trest)

Fidem facere

dojít víry, uvěřit někomu (pas.)

Delectationes mundi

světská potěšení

Accipere in gutture

chytit za krk

Persequtio

(form. persecutio)