Beneficium

Význam: dobrodiní, laskavost

Další latinský slovník

Saevio

zuřit, vztekat se, řádit

Impello

podněcovat, popouzet, pohánět

Glastoniensis

glastonburský (související s opatstvím Glastonbury)

Nenia

pohřební píseň, žalozpěv ; kouzelné říkadlo, kouzelnická píseň ; píseň, popěvek

Respicio

(alqm) vzhlížet ke komu ; znovu přivolávat co (o vzpomínce) ; dbát na co, brát zřetel na co ; vztahovat se ke komu ; očekávat co

Vocor

jmenovat se, nazývat se