Beneficium

Význam: dobrodiní, laskavost

Další latinský slovník

Reprobatio

zavržení, neschválení

Consulo

rokovat, usnést, radit se

Habeo

shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Mihi est aliquod curae

mám něco na starosti

Burellus

(druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu) (MLLM tento tvar, výklad se celkem shoduje s výkladem burellum v LMALB, jen se tu uvádí "z hrubé vlny", o lnu tu není zmínka)