Cavallarius

Význam: maršálek

Další latinský slovník

Alterutrum

navzájem, vzájemně

Bossona

Bosna

Insinuo

vniknout, vplížit se kam ; vedrat se, vniknout, proniknout kam ; vniknout, proniknout do čeho (přen. o proniknutí do nějaké disciplíny) ; vloudit se kam, získat si přízeň ; vkroutit, vsunout, strkat ; sdělit, oznámit, donést (v pozdní latině)

Purgatorius

související s očišťováním Panny Marie (MLLM jen toto, Pražák nic) ; očistný (DZ pro "ignis purgatorius", tj. očistný oheň, rozuměj očistec)

Sequor

držet se někoho

Ut - sic

jak -tak