Cementarius

Význam: zedník

Další latinský slovník

Negotium

práce, zaměstnání, činnost, úkol

Largior

štědře rozdávat

Propius

blíže ; z větší blízkosti

Propinquitas

blízkost

Libido

touha, chtivost, žádost, žádostivost, žíznění po čem ; chtíč, smyslná žádost, chlípnost, vilnost, smyslnost ; rozkošnictví, požitkářství, bujnost, zhýralost, prostopášnost ; chuť, záliba ; choutka, libovůle, rozmar, vrtoch

Parma

Parma