Dominor

Význam: vládnout, panovat, ovládat, být pánem, být vládcem

Další latinský slovník

Ire ad ecclesiam

jít / chodit do kostela

Fibula

skoba, svor

Nitor

usilovat, snažit se

Dedo

oddat se, věnovat se

Nimius

převeliký, nesmírný, neobyčejně veliký ; přílišný, překračující míru, nadměrný

Respicio

(alqm) vzhlížet ke komu ; znovu přivolávat co (o vzpomínce) ; dbát na co, brát zřetel na co ; vztahovat se ke komu ; očekávat co