Excipio

Význam: zachytit

Další latinský slovník

Uxor iusta

zákonná manželka

Servitium animae n.

(souhrn skutků pro spásu duše)

Blaveum

modř, modrá barva

Impedimentum

překážka

Praetereo

postrašit, zastavit, polekat

Distans

odlišný, různý, rozdílný ; protivný, opačný, sporný