Heresiarcha

Význam: arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Další latinský slovník

Non item

ne však, nikoli však

Declaro

prohlašovat, vyhlašovat

Lumbardia

Lombardie

Velox

pohyblivý, rychlý, hbitý

Impedio

poutat, zaplétat, zamotat ; dělat neschůdným, nepřístupným ; zaplést, zamotat, zmást ; překážet, zabraňovat, být na závadu, vadit, ztěžovat, zdržovat, mařit, znemožňovat, překazit

Proponor

zdát se