Heresiarcha

Význam: arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Další latinský slovník

Posteaquam

jakmile

Subiaceo

ležet pod něčím, ležet vespod ; podléhat, být podroben, být podřízen

Delitesco

skrývat se, uschovat se

Nitor

usilovat, snažit se

Cessatus

promeškaný, prozahálený, zameškaný

Credo

věřit, důvěřovat komu, spoléhat na koho ; věřit, víru přikládat čemu, mít za pravdu ; věřit, myslet, mínit, domnívat se, pokládat, uznávat (co za co)