Inter se concedere

Význam: dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Další latinský slovník

Invito

pozívat, vyzívat, zvát, vybízet

Falsum

klam, lež, nepravda, výmysl, klamná pověst ; mýlka ; podvod, klam, pokrytectví, přetvářka, přetvařování

Prope

blízko, nablízku, zblízka ; nedávno, posledně ; skoro, téměř, málem, bezmála, takřka ; asi, jaksi, do jisté míry (v přirovnání)

Facio

dělat, činit, robit, zhotovovat ; stavět ; tvořit ; dát si dělat, nechat si udělat ; dělat se jakým, stavět se jakým ; skládat (verše) ; získávat, opatřovat, shánět, vydělat ; konat, vykonávat, provádět, pořídit

Impeditus

nepřístupný, neschůdný

Exaudio

přesně slyšet, vyslyšet, poslouchat