Inter se concedere

Význam: dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Další latinský slovník

Interrogatio

otázka, dotaz ; otázky, dotazování se ; výslech ; usuzování otázkou, dokazování

Amplifico

zvětšovat, rozšiřovat

Suscipio

chytit, podchytit, zespodu chytit, zachytit ; přijmout, vzít k sobě, ujmout se koho ; vzít na sebe, podstoupit, podniknout ; podrobit se, podvolit se ; být trestán, podrobit se trestu ; obtížit se zločinem ; odvětit, ujmout se slova

Idem

týž, tentýž ; totéž (jako subst.) ; neměnící se, stejný ; opětovně (ve spojení se zájmenem) ; právě (ve spojení se zájmenem) ; zároveň (značí jednotu)

Resipisco

navrátit se

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)