Parvus

Význam: malý, maličký, drobný, skrovný, nepatrný ; málo ; krátký (o čase, zejm. pak věku) ; slabý, slabounký, tichý ; neschopný, nedostatečný ; nízký, prostý (o postavení) ; malicherný, bezvýznamný, všední, obyčejný, nezávažný ; chatrný

Další latinský slovník

Declaro

prohlašovat, vyhlašovat

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Praecurro

napřed běžet, spěchat, hnát se

Circumstans

okolostojící

Infamia

hanba

Plus

víc, více