Parvus

Význam: malý, maličký, drobný, skrovný, nepatrný ; málo ; krátký (o čase, zejm. pak věku) ; slabý, slabounký, tichý ; neschopný, nedostatečný ; nízký, prostý (o postavení) ; malicherný, bezvýznamný, všední, obyčejný, nezávažný ; chatrný

Další latinský slovník

Tandem aliquando

přece jednou

Visio

úmysl??? (viz RS 46:16)

Hilaris

veselý, bodrý

Burellus

(druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu) (MLLM tento tvar, výklad se celkem shoduje s výkladem burellum v LMALB, jen se tu uvádí "z hrubé vlny", o lnu tu není zmínka)

Zachlumia

Zachlum

Propheticus

prorocký ; starozákonní (tak výslovně MLLM)