Procreo

Význam: plodit ; přivádět na svět, rodit, (o zvířatech) vrhat ; (přen.) vytvářet, tvořit

Další latinský slovník

Turbo nivis

sněhová bouře, sněhová vánice

Sidereus

hvězdný, hvězdnatý ; zářící, třpytný

Sepulcrum

hrob, hrobka, pohřebiště ; náhrobek ; mohyla

Repugnantia

odpor, rozpor, odporování

Venia

milost

Apud praesentiam

před kým