Proditio

Význam: zrada

Další latinský slovník

Iterato

ještě jednou, podruhé

Cadente die

k večeru

Iuro

přísahat

Antiquus

někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější

Amentia

šílenost, nepříčetnost

Condictio

viz condicio