Pullum

Význam: tmavá barva

Další latinský slovník

Ovile

ovčín, ovčí n. kozí chlév

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Ballistator

střelec, střelec z kuše ; zbrojnoš

Perpetuo

nepřetržitě, stále, souvisle, ustavičně, neustále

Lignum

dřevo ; strom

Triuisinus

treviský