Stabilitas

Význam: pevný postoj

Další latinský slovník

Dignitas

důstojnost

Aliquando

kdysi ; někdy

Vere

pravdivě, podle pravdy, správně ; vpravdě, opravdu, vskutku ; pravdivě, upřímně, opravdově, poctivě

Placenta

bochník (DZ) ; koláč (zejm. obětní) ; placenta, plodový koláč ;

Prétendre

tvrdit (zejm. mylně)

Calumnia

klam, mam, úklady, úskoky, obmysl ; překrucování, sofismata ; vykrucování ; utrhání na cti, nactiutrhání, lživé obvinění, křivé obvinění, soudní pletichy, právnické kličky, křivda ; týrání, útisk, pronásledování, trápení, násilí ; vydírání