Sufferentia

Význam: trpělivost, rezignace

Další latinský slovník

Sudo

potit se ; přen. zapotit se, dát si práci, lopotit se, namáhat se ; být vlhký, být zbrocen ; vypotit, potit co (ze sebe myšlenky apod.)

Evello

vyrvat, vytrhnout, vyškubnout

Cognata

příbuzná, pokrevní příbuzná ; pokrevní přítelkyně (má sourozenec ženský tvar? Nenal. pravidla ani cz-fr, nicméně velmi dobrá F7 Word 2000+ potvrzuje sourozenka i sourozenkyně)

Seditio

rozkol, různice, spor, rozbroj ; vzpoura, odboj

Tramblus

osika

Introrsus

dovnitř, do vnitrozemí