Abdo

Význam: skrýt, ukrýt se

Další latinský slovník

Soffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Set

(viz sed)

Aspidus???

v Pražákovi nenal.

Quasi

jakoby, jako by ; téměř, takřka, skoro ; jako (přirovnávací)

Deiectus

svržený

Rectus

rovný, přímý ; správný, dobrý, spravedlivý ; prostý