Abdo

Význam: skrýt, ukrýt se

Další latinský slovník

Patrinus

kmotr

Contentio

boj, svár, spor

Ingens

ohromný

Ultro citroque

sem i tam

Eructo

říhat, krkat ; vyvrhovat něco, vrhnout ; vyrážet (slova), pronášet

Census

sčítání, počítání, soupis, seznam