Alius sed non alienus

Význam: odlišný, ale nikoli nesouvisející (s tématem)

Další latinský slovník

Propria

otrokyně ; nevolnice

Aliquotiens

několikrát

Cetera

ostatně, jinak

Lacus

jezero, rybník

Item ut

stejně jako

Gallia ulterior

zaalpská Galie