Alius sed non alienus

Význam: odlišný, ale nikoli nesouvisející (s tématem)

Další latinský slovník

Statura

postava, vzrůst

Interdum

doposud

Colloquor

domlouvat se, rozmlouvat

Distinguo

rozdělit, rozčlenit, rozrůznit, rozrůzňovat ; rozlišovat, rozeznávat ; určovat, stanovit, vyznačovat, vyznamenávat ; klást důraz na co ; vyšívat ; pestře barvit, pestře zdobit, krášlit

De iure

podle práva

Propheticus

prorocký ; starozákonní (tak výslovně MLLM)