Circumsisto

Význam: obestoupit, sevřít

Další latinský slovník

Famula

služebná

Obsidibus de pecunia caveo

zaručit se rukojmími, že složí peníze

Decima

desátek

Adaequo

vyrovnat se, stačit

Victus

pokrm, jídlo, život, živobytí, způsob života

Coniugatus

ženatý, (fem.) vdaná