Instar n.

Význam: stejný, stejná váha, tak těžký, tak velký, takový, rovnocenný ; rovnající se ; tak hojný, četný jako ; náhrada, podoba, obraz ; na způsob, po způsobu

Další latinský slovník

Fortuna secunda

štěstí

Nullo modo

nijak

Prioratus m.

prvenství

Rama

Bosna

Secundum quod

kterýžto??? (ve velmi neobvyklém spojení Moneta 61b nahoře)

Praedico

hlásat, vyhlašovat, ohlašovat, prohlašovat, zvěstovat, oznamovat, rozhlašovat ; vychvalovat, velebit