Tantum

Význam: (jen) tolik

Další latinský slovník

Suffragium

hlasování, soud, hlas, hlasovací právo

Non recordari de pluri

na víc si nevzpomínat

Marca

občina (někdy ; různý význam)

Satisfactorius

odčiňující (např. hříchy ; Pražák nic, Šenková nic ; viz RS 46:24)

Aequo

vyrovnávat, srovnávat, urovnávat

Dies Iovis

čtvrtek